Blue Flower

O consello de ministros aprobou remitir ás Cortes o Proxecto de Lei Orgánica de Ordenación e Integración da Formación Profesional.

A nova lei segundo comentan dende o goberno ten aportacións da comunidade educativa, empresarios, sindicatos e comunidades autónomas.

A lei será remitida ao Congreso dos Deputados para a súa aprobación.

Segundo a lei toda a FP terá caracter de dual xeral (cun tempo de formación na empresa entre o 25% e o 35%, con compromiso da empresa de participar ata un 20% dos contidos e resultados da aprendizaxe) ou de dual intensiva (formación na empresa a partir dun 35% de formación e o desenvolvemento de mais do 30% dos contidos do currículo). Esta última contempla un contrato de formación nos termos que dictamine a lexislación laboral.

A día de hoxe en Galicia a FP dual consta de dúas modalidades: de grupo completo ou adultos (asínase un convenio entre a Consellería e a Empresa) e a dual de segundo ano. No segundo caso participan da FP dual aqueles alumnos matriculados en FP ordinaria onde a empresa e o centro teñan un acordo específico asinado.

A novidade do proxecto de lei e a acreditación de competencias que fortalece o procedemento iniciado en Marzo coa aprobación do Real Decreto 143/2021. Con este novo sistema o MEFP preténde que moitas persoas pidan acreditar as súas competencias en catro anos.

Outros aspectos importantes son a conexión de dobre vía coa universidade, a orientación profesional ao longo da vida e a internacionalización.

Mais información en Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional

Fonte: El gobierno aprueba una nueva ley de Formación Profesional

It's easy to get started creating your website. Knowing some of the basics will help.

What is a Content Management System?

A content management system is software that allows you to create and manage webpages easily by separating the creation of your content from the mechanics required to present it on the web.

In this site, the content is stored in a database. The look and feel are created by a template. Joomla! brings together the template and your content to create web pages.

Logging in

To login to your site use the user name and password that were created as part of the installation process. Once logged-in you will be able to create and edit articles and modify some settings.

Creating an article

Once you are logged-in, a new menu will be visible. To create a new article, click on the "Submit Article" link on that menu.

The new article interface gives you a lot of options, but all you need to do is add a title and put something in the content area. To make it easy to find, set the state to published.

You can edit an existing article by clicking on the edit icon (this only displays to users who have the right to edit).

Template, site settings, and modules

The look and feel of your site is controlled by a template. You can change the site name, background colour, highlights colour and more by editing the template settings. Click the "Template Settings" in the user menu.

The boxes around the main content of the site are called modules. You can modify modules on the current page by moving your cursor to the module and clicking the edit link. Always be sure to save and close any module you edit.

You can change some site settings such as the site name and description by clicking on the "Site Settings" link.

More advanced options for templates, site settings, modules, and more are available in the site administrator.

Site and Administrator

Your site actually has two separate sites. The site (also called the front end) is what visitors to your site will see. The administrator (also called the back end) is only used by people managing your site. You can access the administrator by clicking the "Site Administrator" link on the "User Menu" menu (visible once you login) or by adding /administrator to the end of your domain name. The same user name and password are used for both sites.

Learn more

There is much more to learn about how to use Joomla! to create the website you envision. You can learn much more at the Joomla! documentation site and on the Joomla! forums.